Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Kruševac

Dana 13.06.2023. godine, sa početkom u 11:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Donje Rataje , opština Aleksandrovac,
sa temom:
1. 11:00 do 12:00 Primena dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji jagode , savetodavac Milan Petrović

Cilj obilazka ogledne farme je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa primenom dobre poljoprivredne prakse u zasadu jagode na otvorenom i u zatvorenom prostoru.
Koordinator: Milan Petrović

Izvor: PSSS Kruševac