Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Kraljevo

Dana 10.06.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Samaila , opština Kraljevo – grad,
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Međuredna obrada kukuruza , savetodavac Nenad Nešović

Poseta se obavlja sa ciljem napređenje biljne proizvodnje primenom dobre poljoprivredne prakse (DPP) u međurednoj obradi useva kukuruza.
Koordinator: Nenad Nešović

Izvor: PSSS Kraljevo