Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Kragujevac

Dana 29.08.2023. godine, sa početkom u 09:49 održana je obilazak ogledne farme, mesto Kragujevac , opština Kragujevac – grad,
sa temom:
1. 09:49 do 10:29 Integralne mere zaštite u zasadu kupine , savetodavac Goran Varjačić


Koordinator: Goran Varjačić

Izvor: PSSS Kragujevac