Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Kragujevac

Dana 14.06.2024. godine, sa početkom u 09:59 održana je obilazak ogledne farme, mesto Desimirovac , opština Kragujevac – grad,
sa temom:
1. 09:59 do 10:52 Dobra poljoprivredna praksa u proizvodnji kukuruza , savetodavac Valentina Kovačević


Koordinator: Valentina Kovačević

Izvor: PSSS Kragujevac