Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS K.Mitrovica

Dana 20.06.2024. godine, sa početkom u 08:59 održana je obilazak ogledne farme, mesto Srbovac , opština Zvečan, Marić Stojana
sa temom:
1. 08:59 do 10:08 Primena dobre higijenske prakse u proizvodnji mleka , savetodavac Zdravko Dobrić

Cilj obilaska ogledne farme je bio da se poljoprivrednim proizvođačima prilikom posete porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu pokaže savremena farma i pojasni značaj dobre higijenske prakse u proizvodnji mleka.
Koordinator: Zdravko Dobrić

Izvor: PSSS K.Mitrovica