Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Jagodina

Dana 18.09.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Zlatovo , opština Despotovac,
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Određivanje momenta siliranja , savetodavac Dragan Mijušković

Cilj posete oglednom gazdinstvu je ukazati na probleme koji se mogu javiti pri spremanju silaže. Određivanje momenta siliranja, visina siliranja, dužina sečke, spremanje silo jame, prednosti inokulanata i minazela i dr. Značaj dobrog sabijanja silaže kao osnovni preduslov za dobijanje kvalitetne silaže
Koordinator: Dragan Mijušković

Izvor: PSSS Jagodina