Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Jagodina

Dana 25.06.2024. godine, sa početkom u 11:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Lipovica , opština Despotovac, Zasad maline Trailović Dragana
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Primena dobre higijenske prakse u proizvodnji maline , savetodavac Ivana Gligorijević

Na oglednom gazdinstvu proizvođačima je ukazano na primenu dobre higijenske prakse u proizvodnji maline.Ukazano je na kritične tačke moguće kontaminacije plodova i mere koje treba preduzeti za njihovo otklanjanje.
Koordinator: Ivana Gligorijević

Izvor: PSSS Jagodina