Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Jagodina

Dana 30.10.2023. godine, sa početkom u 09:30 održana je obilazak ogledne farme, mesto Međureč , opština Jagodina – grad,
sa temom:
1. 09:30 do 10:15 Značaj jesenjeg tretmana voća , savetodavac Ljiljana Jeremić

Cilj posete oglednoj farmi je ukazati poljoprivrednim proizvođačima na značaj jesenjeg tretmana u zasadim voća koji se primenjuju na ovoj farmi.
Koordinator: Ljiljana Jeremić

Izvor: PSSS Jagodina