Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Čačak

Dana 12.06.2024. godine, sa početkom u 08:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Gornji Banjani , opština Gornji Milanovac, Gazdinstvo Dragan Alempijević
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Dobra poljoprivredna praksa u proizvodnji krompira , savetodavac Olga Bjelić

Cilj posete oglednoj farmi je upoznavanje prisutnih poljoprivrednih proizvođača sa dobrom poljoprivrednom praksom u proizvodnji krompira, organizacijom i poslovanjem gazdinstva.
Koordinator: Olga Bjelić

Izvor: PSSS Čačak