Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Beograd

Dana 28.06.2023. godine, sa početkom u 08:10 održana je obilazak ogledne farme, mesto Međulužje , opština Beograd-Mladenovac,
sa temom:
1. 08:10 do 08:42 Dobra poljoprivredna praksa u proizvodnji paradajza, sa posebnim osvrtom na proizvodnju u zatvorenom prostoru , savetodavac Miloš Nikoletić

Cilj posete oglednom farme je upoznavanje poljoprivrednih proizvodjača sa dobrom poljoprivrednom praksom u proizvodnji paradajza, sa posebnim osvrtom na proizvodnju u zatvorenom prostoru
Koordinator: Miloš Nikoletić

Izvor: PSSS Beograd