Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Beograd

Dana 12.09.2023. godine, sa početkom u 07:56 održana je obilazak ogledne farme, mesto Padinska Skela , opština Beograd-Palilula, gazdinstvo Gojko Macut
sa temom:
1. 07:56 do 08:33 Dobra poljoprivredna praksa u povrtarskoj proizvodnji , savetodavac Anka Kačarević

Cilj posete je prikaz dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji povrtarskih kultura.
Koordinator: Anka Kačarević

Izvor: PSSS Beograd