Objava: Dana polja kukuruza – PSSS Užice

13.10.2022.godine su održani dani polja kukuruza sa kojima se završava demonstracioni ogled. Prisutnima je prezentovana sprovedena agrotehnika koja je sprovedena od zasnivanja do završetka ogleda. Pored standardnih hibrida u ogled su uvršćeni i novi hibridi sa čijim karakteristikama i potrebnim agrotehničkim merama su upoznati proizvođači i ostali zainteresovani. U ogledu je zasejano 30 hibrida od pet semenskih kuća  i to:

 1. Institut za kukuruz Zemun polje
 2. Institut Novi Sad
 3. Agrosava
 4. KWS
 5. Institut Batinac

Ogled je postavljen na površini od 1,7ha sa hibridima od Fao grupe zrenja 300 do FAO grupe zrenja 700. Setva ogleda je urađena 28.04.2022.godine. Osnovna obrada je urađena tokom jeseni 2021.godine. Predsetvena priprema je urađena na 7 dana pred setvu sa rotodrljačom. U pripremi zemljišta nije bilo problema te urađena dobra predsetvena priprema.

Na osnovu agrohemijske analize zemljišta je urađeno osnovno đubrenje sa NPK 16:16:8 u količini od 250kg/ha. Prihranjivanje je urađeno sa KAN-om u količini od 300kg/ha. Setva je urađena u preporučenom roku u optimalnim zemljišnim uslovima sa aspekta vlage, temperature zemljišta itd., što je uslovilo prevremeno klijanje i  nicanje balona. Setva je rađena na međurednom rastojanju 70cm a u redu je rađena zavisno od hibrida i to od 22-24cm.

Tokom godine biljke su prošle kroz jedan stresan vegetacioni period (suša) što će se odraziti i na prinos. Zaštita useva u ogledu je rađena dva puta i to prvi put posle setve pre nicanja sa: Basarom plus u količini od 4l/ha, drugo korektivno  je rađeno sa

–           plamenom u količini od 0,5l/ha,

–          skautom u količini od 0,25l/ha i

–          talismanom u količini od 1,2l/ha uz dodatak prihrane aktivegom u količini od 1l/ha.

Cilj ogleda: Upoznati polj.proizvođače sa paletom hibrida semenskih kuća, pored standardnih i sa najnovijom paletom, gde se mogu sagledati i karakteristike u smislu tolerantnosti na stresne uslove proizvodnje, dužine vegetacije, prinos, kvalitet zrna itd. Ogled su mogli pratiti i učenici škole od njegovog zasnivanja do berbe.

Na osnovu sagledavanja karakteristika hibrida u našim agroekološkim uslovima polj.proizvođači mogu izabrati hibride za narednu godinu u zavisnosti od cilja proizvodnje, mikroklimata uz odgovarajuću agrotehniku.

I  ZP HIBRIDI

 1. 427
 2. 457
 3. 555
 4. 5550
 5. 5601
 6. 606
 7. 6263
 8. 707

II NS HIBRIDI

 1. 3022
 2. 3023
 3. 4000
 4. 4006
 5. 5051
 6. 6000
 7. 6030

III AS HIBRIDI

 1. 201
 2. 507
 3. 4200
 4. 72
 5. 702

IV KWS HIBRIDI

 1. SMARAGD
 2. TOSKANO
 3. DONŽUAN
 4. MIKADO
 5. FELICIJANO

V VS HIBRIDI

 1. ALIBI
 2. 418B
 3. PAJDAŠ
 4. KLIPAN
 5. 525

Ukupno: I + II + III + IV +V = 30 hibrida

Ogled je zasnovan na parceli br 1400 KO Visibaba, potez  Radulovina.

Izvor: PSSS Užice