OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU EDUKACIJA FIZIČKIH LICA, NOVEMBAR 2022. GODINE

U novembru 2022. godine, edukacije za fizička lica biće realizovane uživo, uz primenu preventivnih mera za sprečavanje virusa korona. Učesnici treba da imaju mogućnost korišćenja Viber-a, preko kojeg će biti omogućena komunikacija unutar grupa učesnika.

TABELA SA DETALJIMA POZIVA I OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU EDUKACIJA ZA MODULE OD 1 DO 11. DOSTUPNI SU NA SLEDEĆEM LINKU: LINK

ZA POHAĐANJE MODULA UČESNICI SE PRIJAVLJUJU SAMO JEDNOM, BEZ OBZIRA NA BROJ DANA, ODNOSNO TRAJANJE EDUKACIJA (na primer, ako ste pohađali prva dva dana trodnevnog Modula „Organska ratarsko-povrtarska proizvodnja“  ne prijavljujete se ponovo).

Poziv za prijavu na edukacije za fizička lica, za module od 1 do 11, u  novembru 2022. godine dostupan je:

Napomena: U slučaju višednevnih edukacija uslov za dobijanje potvrde o pohađanoj edukaciji je, pored položenog testa, obavezno učešće na svim danima edukacije.

  • ZA MODULE IZ GRUPE METODOLOGIJA SAVETODAVNOG RADA – 12 do 15

Od 1. marta 2022. godine fizička lica mogu se prijaviti za edukacije od 12 do 15. Dinamika realizacije edukacija za module od 12 do 15 biće uslovljena dinamikom prijave, odnosno termini edukacija biće definisani po prijavi dovoljnog broja učesnika za formiranje grupe. Minimalan broj je 30 učesnika. Broj prijavljenih učesnika po modulima ažuriraće se na mesečnom nivou, u poslednjoj nedelji tekućeg meseca.

Učesnici koji su se jednom prijavili za module od 12 do 15, ne treba da se prijavljuju ponovo svakog meseca.

Edukacije, mogu biti realizovane uživo ili kroz učenje na daljinu, odnosno onlajn, a o načinu održavanja obuke polaznici će biti informisani blagovremeno.

Poziv za prijavu na edukacije za fizička lica, za module od 12 do 15, novembar 2022. godine: link

Instrukcije u vezi sa praćenjem edukacija i sprovođenjem procedura testiranja (završni test) i anketiranja, učesnicima će biti upućene na dan održavanja edukacije, na mejl adrese i u Viber grupi.

Za dodatne informacije možete se obratiti dr Nataši Tolimir (064 8435 305) ili dr Marijani Maslovarić (064 843 5331), 011 2751 622.

Izvor: IPN