Najava: TRIBINA-PSSS Valjevo

Dana 13.03.2023. godine, sa početkom u 08:00 održaće se tribina, mesto Valjevo , opština Valjevo – grad, PSSS Valjevo
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 e agrar , savetodavac Slađana Gavrilović

Tokom tribine prisutnima će biti pruzene informacija i podrška oko uvođenja e agrara.
Koordinator: Slađana Gavrilović

Izvor: PSSS Valjevo