Najava: TRIBINA-PSSS Prokuplje

Dana 02.11.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Donja Trnava , opština Prokuplje, Poljoprivredno gazdinstvo Denić Tomislava
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Uslovi i način podnošenja zahteva za regresiranje premije osiguranja u biljnoj i stočarskoj proizvodnji , savetodavac Igor Petrović

Cilj Tribine je upoznavanje prisutnih poljoprivrednih proizvođača sa pravilnikom o regresiranju premije osiguranja u biljnoj i stočarskoj proizvodnji kao i načinom podnošenja zahteva i potrebnom dokumentacijom koja prati zahtev
Koordinator: Igor Petrović

Izvor: PSSS Prokuplje