Najava: TRIBINA-PSSS Prokuplje

Dana 30.10.2023. godine, sa početkom u 10:30 održaće se tribina, mesto Žuč , opština Kuršumlija, Poljoprivrdno gazdinstvo Milanović Milkana
sa temama:
1. 10:30 do 11:00 Razvojseoskog turizma , savetodavac Miljan Milojić
2. 11:00 do 11:30 Pravilnici u oblasti osiguranja , savetodavac Magdalena Todorović

Cilj ove tribine je da se poljoprivrednicima ukaže na značaj razvoja seoskog turizma i benefite koje mogu da imaju od turizma kao i značaj osiguranja useva i na koji način mogu da izvrše povraćaj sredstava za premiju osiguranja.
Koordinator: Miljan Milojić

Izvor: PSSS Prokuplje