Najava: TRIBINA-PSSS Prokuplje

Dana 27.10.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Kaševar , opština Blace, Poljoprivredno gazdinstvo Savić Nadice
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Regresiranje premije osiguranja useva, plodova i životinja , savetodavac Igor Petrović

Cilj Tribine je tumačenje pravilnika o regresiranju premije osiguranja useva, plodova i životinja. Proizvođači će biti upoznati sa načinom podnošenja zahteva i potrebnom dokumentacijom koja prat zahtev.
Koordinator: Igor Petrović

Izvor: PSSS Prokuplje