Najava: TRIBINA-PSSS Požarevac

Dana 13.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Jošanica , opština Žagubica, Gazdinstvo Stojadinović Zorana
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Monilioze koštičavih voćnih vrsta , savetodavac Violeta Stanković
2. 09:30 do 10:00 Buduće reforme agrarne politike , savetodavac Ana Đorđević
3. 10:00 do 10:30 Zimska rezidba voćaka , savetodavac Milena Zafirović Stojanović

Cilj tribine je upoznati proizvođače sa platformom eAGRAR, njenim značajem i prednostima, kao i sa budućim reformama javne uprave i nacionalne agrarne politike koje nas očekuju.Takodje ce prisutni biti upoznati sa značajem i nacinom izvodjenja pomotehnicke mere rezidbe vocaka i zaštitom najzastupljenijih koštičavih voćnih vrsta od uticaja štetnog patogena Monillinia spp.
Koordinator: Violeta Stanković

Izvor: PSSS Požarevac