Najava: TRIBINA-PSSS Pirot

Dana 14.11.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Gradinje , opština Dimitrovgrad, Gazdinstvo Todorov Todor
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Olivera Gavrilović

Cilj održavanja tribine je bio da se proizvođači upoznaju sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.
Koordinator: Olivera Gavrilović

Izvor: PSSS Pirot