Najava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

Dana 24.06.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Aluloviće , opština Novi Pazar – grad, polj.gazdinstvo Gvozdenović Nebojše
sa temom:
1. 09:00 do 09:45 Invazivne insekatske vrste , savetodavac Svetlana Šućević

Najvljujem tribinu: Invazivne insekatske vrste, sa kojom ću upoznati poljoprivredne proizvođače.
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar