Najava: TRIBINA-PSSS Kruševac

Dana 10.11.2023. godine, sa početkom u 17:00 održaće se tribina, mesto Parunovac , opština Kruševac – grad, Gazdinstvo Stevanović Dejana
sa temom:
1. 17:00 do 17:30 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koji služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla. , savetodavac Dragana Andrejić

Cilj tribine će biti prezentovanje Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koji služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.
Koordinator: Dragana Andrejić

Izvor: PSSS Kruševac