Najava: TRIBINA-PSSS Kruševac

Dana 10.11.2023. godine, sa početkom u 18:00 održaće se tribina, mesto Milutovac , opština Trstenik, Gazdinstvo Veselinović Voje
sa temom:
1. 18:00 do 18:30 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koji služe za snabdevanje potrošača na području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Slađana Cvetković

Cilj tribine je prezntovanje Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koji služe za snabdevanje potrošača na području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.
Koordinator: Slađana Cvetković

Izvor: PSSS Kruševac