Najava: TRIBINA-PSSS Jagodina

Dana 22.03.2023. godine, sa početkom u 15:15 održaće se tribina, mesto Despotovac , opština Despotovac, Prostorije opštine
sa temama:
1. 15:15 do 15:45 Podsticaji u stočarstvu , savetodavac Aleksandar Canić
2. 15:45 do 16:15 Uvođenje e agrara , savetodavac Aleksandar Canić

Cilj tribine je upoznati proizvođače sa podsticajima u stoačrstvu za tov junadi i za krave za uzgoj teladi za tov i upoznati ih sa načinom slanja zahteva. Upoznati proizvođače sa e agrarom, načinom obnavljanja gazdinstva i registracija proizvođača na e upravu i izdavanje parametara.
Koordinator: Aleksandar Canić

Izvor: PSSS Jagodina