Najava: RADIONICA-PSSS Vranje

Dana 05.09.2023. godine, sa početkom u 09:30 održaće se radionica, mesto Srpska Kuća , opština Bujanovac, polj. gazd. Antić Dragan
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Praktični prikaz pravilnog uzimanja uzorka za agrohemijsku analizu zemljišta , savetodavac Marija Janjić

Tema: Praktični prikaz pravilnog uzimanja uzorka za agrohemijsku analizu zemljišta
Koordinator: Marija Janjić

Izvor: PSSS Vranje