Najava: RADIONICA-PSSS Valjevo

Dana 21.09.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Paštrić , opština Mionica, PG Ivanović Goran
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Tehnologija pripremanja silaže od cele biljke kukuruza , savetodavac Predrag Jokić

Tokom radionice prisutni će se upoznati sa tehnologijim pripremanja silaže od cele biljke kukuruza.
Koordinator: Predrag Jokić

Izvor: PSSS Valjevo