Najava: RADIONICA-PSSS Šabac

Dana 12.06.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Štitar , opština Šabac – grad, Gazdinstvo Milete Markovića
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Vađenje krompira i priprema za tržište , savetodavac Gordana Rehak

12.06.2023. godine, održaće se radionica na gazdinstvu Milete Markovića, gde će se vaditi krompir. Cilj ove radionice će se odnositi na savete u vezi klasiranja, pakovanja i pripreme za tržište, jer se time utiče na bolji marketing proizvoda, a i cena dobija svoj značaj.
Koordinator: Gordana Rehak

Izvor: PSSS Šabac