Najava: RADIONICA-PSSS Požarevac

Dana 22.09.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Miljević , opština Golubac, Polj.gazdinstvo Danijel Stanojević
sa temom:
1. 09:00 do 09:45 Značaj redovne agrohemijske analize zemljišta , savetodavac Danijela Ilić

Cilj održavanje radionice je upoznavanje poljoprivrednih prizvođača sa značajem redovne agrohemijske analize zemljišta, zbog preporuke za izbalansirano unošenje NPK mineralnih hraniva kao jednog od glavnih faktora visine prinosa,
Koordinator: Danijela Ilić

Izvor: PSSS Požarevac