Najava: RADIONICA-PSSS Poljoservis

Dana 08.09.2023. godine, sa početkom u 08:00 održaće se radionica, mesto Knjaževac , opština Knjaževac, Prostorije Udruženja
sa temom:
1. 08:00 do 08:45 Izračunavanje bruto marže u proizvodnji meda , savetodavac Dragan Kolčić

Na najavljenoj radionici sa članovima udruženja, praktično će biti izračunata bruto marža u proizvodnji meda.
Koordinator: Dragan Kolčić

Izvor: PSSS Poljoservis