Najava: RADIONICA-PSSS Poljoservis

Dana 10.11.2023. godine, sa početkom u 08:00 održaće se radionica, mesto Kaličina , opština Knjaževac, Gazdinstvo Dragana Jovanovića
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Jesenja zaštita koštičavog voća , savetodavac Živorad Jovanović

Cilj održavnja radionice je da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima ukaže na značaj jesenjeg kupanja voća bakarnim preparatimana i odredi fenofazu tretiranja. Takođe, da se ukaže na značaj tretiranja opalog lišća rastvorom uree.
Koordinator: Živorad Jovanović

Izvor: PSSS Poljoservis