Najava: RADIONICA-PSSS Niš

Dana 21.09.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Plužina , opština Svrljig, poloprivredno gazdinstvo Stamenković Radica
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Praktičan prikaz tehnologija pripreme silaže od cele biljke kukuruza , savetodavac Predrag Janković

Poljoprivrednim proizvođačima biće objašnjena pravilna tehnologija pripreme silaže od cele biljke kukuruza.
Koordinator: Predrag Janković

Izvor: PSSS Niš