Najava: RADIONICA-PSSS Loznica

Dana 17.06.2024. godine, sa početkom u 08:30 održaće se radionica, mesto Kozjak , opština Loznica – grad, PG Simić Dejan Vladan
sa temom:
1. 08:30 do 09:00 Higijena vimena i upotreba dezinfekcionih sredstava , savetodavac Dejan Obadović

Cilj radionice je upoznavanje proizvođača sa važnošću održavanja dobre higijene vimena pri mašinskoj muži kao i pravilna upotreba dezinfekcionih sredstava.
Koordinator: Dejan Obadović

Izvor: PSSS Loznica