Najava: RADIONICA-PSSS Kragujevac

Dana 08.09.2023. godine, sa početkom u 14:30 održaće se radionica, mesto Dulene , opština Kragujevac – grad, Poljoprivredno gazdinstvo Zorana Milenkovića
sa temom:
1. 14:30 do 15:00 Čišćenje i dezinfekcija objekata za držanje i uzgoj ovaca , savetodavac Violeta Petrović Luković

Cilj radionice je primena dobre poljoprivredne prakse pri čišćenju objekata za držanje i uzgoj ovaca.
Koordinator: Violeta Petrović Luković

Izvor: PSSS Kragujevac