Najava: RADIONICA-PSSS Kragujevac

Dana 29.06.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Veliko Krčmare , opština Rača, Na parceli Milana Pavlovića
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Procena prinosa strnih žita različitih sorata na osnovu broja klasova u m kvadratnom, broja zrna u klasu i težine zrna , savetodavac Ljiljana Vuksanović
2. 10:30 do 11:00 Zdravstveno stanje strnih žita na parceli , savetodavac Goran Varjačić


Koordinator: Ljiljana Vuksanović

Izvor: PSSS Kragujevac