Najava: RADIONICA-PSSS Kragujevac

Dana 24.06.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Poskurice , opština Kragujevac – grad, Na gazdinstvu Branke Dimitrijević
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Određivanje vremena žetve strnih žita , savetodavac Valentina Kovačević

Cilj radionice je da se poljoprivrednim proizvođačima pokaže kako da odrede momenat žetve strnih žita.
Koordinator: Valentina Kovačević

Izvor: PSSS Kragujevac