Najava: RADIONICA-PSSS Kragujevac

Dana 26.10.2023. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Belosavci , opština Topola, Poljoprivredno gazdinstvo Ivana Ratković
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Feromonske klopke kao savremeni alat u monitoringu i određivanju momena praga štetnosti u plasteničkoj proizvodnji , savetodavac Lidija Vulović


Koordinator: Lidija Vulović

Izvor: PSSS Kragujevac