Najava: RADIONICA-PSSS Kragujevac

Dana 20.10.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Sipić , opština Rača, Poljoprivredno gazdinstvo Radoslave Nešić
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Primena DPP (plodoreda, kompletne agrotehnike, poštovanje rokova, norme setve, korišćenje deklarisanog semena) u proizvodnji strnih žita sa aspekta zaštite bilja. , savetodavac Lidija Vulović


Koordinator: Lidija Vulović

Izvor: PSSS Kragujevac