Najava: RADIONICA-PSSS Kragujevac

Dana 20.10.2023. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Vučić , opština Rača, Poljoprivredno gazdinstvo Ivane Đorđević
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Uticaj podnog grejanja na kvalitet i otpornost saksijskog cveća i sezonske rasade , savetodavac Marija Ivanović

Ujednačena temperatura (bez većih kolebanja) u biljnoj proizvodnji ima veliki značaj sa aspekta otpornosti biljaka i sprečavanja razvoja mnogih bolesti a naročito truležnica (Botritis).. Plastenici su podnog tipa pa samim tim podno grejanje ima poseban značaj.u otpornosti i kvalitetu saksijskog cveća i sezonske rasade.

Koordinator: Marija Ivanović

Izvor: PSSS Kragujevac