Najava: RADIONICA-PSSS Jagodina

Dana 04.07.2023. godine, sa početkom u 08:00 održaće se radionica, mesto Trešnjevica , opština Paraćin, Gazdinstvo Saše Aleksića
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Agrohemijska analiza zemljišta , savetodavac Milanka Miladinović

Cilj radionice je praktično pakazati način pravilnog uzorkovanja zemljišta, kretanje po parceli, formiranje prosečnog uzorka i dubina uzorkovanja.
Koordinator: Milanka Miladinović

Izvor: PSSS Jagodina