Najava: RADIONICA-PSSS Jagodina

Dana 20.11.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Lipovica , opština Despotovac, Gazdinstvo Dragane Ilić
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Instalacija i tipovi sušara za sušenje voća , savetodavac Igor Andrejić

CILJ radionice je prezentovati poljoprivrednim proizvodjačima značaj prerade voća sušenjem, tipove sušara za voće, a praktično na terenu prezentovati im kako izgleda proces postavljanja sušare na gazdinstvu.
Koordinator: Igor Andrejić

Izvor: PSSS Jagodina