Najava: RADIONICA-PSSS Beograd

Dana 11.02.2021. godine, sa početkom u 14:00 održaće se radionica, mesto Vlaška , opština Beograd-Mladenovac, PG Danka Milisavljevića
sa temom:
1. 14:00 do 14:30 Rezidba za rod sa elementima korektivne rezidbe kod šljive , savetodavac Radmila Koprivica

Cilj ove radionice je praktičan prikaz rezidbe za rod sa elementima korektivne rezidbe kod šljive.
Koordinator: Radmila Koprivica

Izvor: PSSS Beograd