Najava: RADIONICA-PSSS Beograd

Dana 09.07.2024. godine, sa početkom u 08:00 održaće se radionica, mesto Popović , opština Beograd-Sopot, PG Vasković Dušana
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Praktični prikaz vizuelnog pregleda zasada šljive u cilju utvrđivanja položenih jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) , savetodavac Tamara Mihailović

Cilj radionice je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa praktičnim prikazom vizuelnog pregleda zasada šljive u cilju utvrđivanja položenih jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).
Koordinator: Tamara Mihailović

Izvor: PSSS Beograd