Najava: RADIONICA-PSSS Beograd

Dana 26.10.2023. godine, sa početkom u 08:20 održaće se radionica, mesto Vukićevica , opština Beograd-Obrenovac, P.G.Aleksić MIlan
sa temom:
1. 08:20 do 08:50 Praktičan prikaz primene rodenticida u poljskim uslovima u cilju suzbijanja glodara . , savetodavac Tamara Mihailović

Cilj radionice je da se poljoprivrednim proizvođačima praktično prikaže primena rodenticida u poljskim uslovima u cilju suzbijanja glodara .
Koordinator: Tamara Mihailović

Izvor: PSSS Beograd