Najava: RADIONICA-PSSS Beograd

Dana 22.09.2023. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Markovac , opština Beograd-Mladenovac, P.G.Nikole Krsmanovića
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Spremanje silaže , savetodavac Dragana Stoiljković

Cilj radionice je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa parvilnim reosledom tehničkih operaciija prilikom praktičnog rada-spravljanja silaže od kukuruza.
Koordinator: Dragana Stoiljković

Izvor: PSSS Beograd