Najava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 24.06.2024. godine, sa početkom u 14:00 održaće se predavanje, mesto Pokrvenik , opština Tutin, mala sala hotela Milenijum
sa temama:
1. 14:00 do 14:30 Osiguranje u poljoprivredi , eksterni predavač Bojan Biočanin
2. 14:30 do 15:00 Primene Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Svetlana Šućević

Najavljujem predavanje čije su teme: 1.Osiguranje u poljoprivredi;2.Invazivne insekatske vrste.
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar