Najava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 04.06.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Sjenica , opština Sjenica, Mala sala objekta “Borovi”
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Uzgoj krmnog bilja na Pešterskoj visoravni u cilju ishrane sitnih preživara , savetodavac Smail Ejupović
2. 10:30 do 11:00 Selekcija ovce “Sjenička pramenka” , eksterni predavač Faris Lukač

Cilj predavanja je upoznavanje zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača sa najavljenom tematikom.
Koordinator: Smail Ejupović

Izvor: PSSS Novi Pazar