Najava: PREDAVANJE-PSSS Niš

Dana 22.11.2023. godine, sa početkom u 12:00 održaće se predavanje, mesto Toponica , opština Gadžin Han, Sala mesne kancelarije sela
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Agrotehničke mere u zakasneloj setvi ozimih strnih žita , savetodavac Saša Stanković
2. 12:30 do 13:00 Osiguranje useva i životinja , savetodavac Branka Miljković
3. 13:00 do 13:30 Ishrana goveda , savetodavac Miloš Marković

Cilj predavanja je da se ukaže proizvođačima na najbitnije agrotehničke mere u uslovima zakasnele setve ozime pšenice , o značaju osiguranja useva i životinja, mogućnosti ostvarivanja subvencija za osiguranje kao i na važne momente na koje proizvođači trebaju voditi računa u ishrani goveda.
Koordinator: Saša Stanković

Izvor: PSSS Niš