Najava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

Dana 01.07.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Radalj , opština Mali Zvornik, Poljoprivredno gazdinstvo Željka Petrović
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Adaptacija na klimatske promene u biljnoj proizvodnji , savetodavac Zlatica Krsmanović
2. 10:30 do 11:00 Reprodukcija ovaca , savetodavac Dejan Obadović

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa načinima i merama za adaptaciju i prilagođavanje na klimatske promene u biljnoj proizvodnji kao i sa merama za poboljšanje reproduktivne sposobnosti ovaca.
Koordinator: Zlatica Krsmanović

Izvor: PSSS Loznica