Najava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

Dana 07.06.2023. godine, sa početkom u 13:00 održaće se predavanje, mesto Gornje Krajince , opština Leskovac – grad, Sala mesne zajednice
sa temama:
1. 13:00 do 13:30 Unapređenje proizvodnje mleka i mesa u cilju povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava , savetodavac Dejan Randjelović
2. 13:30 do 14:00 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Dalibor Cvetanović

Cilj ovog predavanja je da se prisutni polj.proizvođači upoznaju sa unapređenjem proizvodnje mleka i mesa u cilju povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava kao i podrškom u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru.
Koordinator: Dejan Randjelović

Izvor: PSSS Leskovac