Najava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

Dana 12.02.2021. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Leskovac , opština Leskovac – grad, Poljoprivredna škola
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Faktori koji utiču na to kada treba uraditi prvu odnosni drugu prihranu pšenice. , savetodavac Boban Stanković
2. 09:30 do 10:00 Mere i aktivnosti Ministarstva poljoprivrede , savetodavac Igor Ristić

Cilj: Puno je faktora koji utiču na to kada treba uraditi prihranu pšenice, prisutne upozbati sa aktuelnim merama i aktivnostima Ministarstva poljoprivrede.
Koordinator: Boban Stanković

Izvor: PSSS Leskovac