Najava: PREDAVANJE-PSSS Kuršumlija

Dana 12.07.2024. godine, sa početkom u 08:00 održaće se predavanje, mesto Kuršumlija , opština Kuršumlija, Prostorije PSSS Kuršumlija
sa temama:
1. 08:00 do 08:30 Uticaj klimatskih promena na voćarstvo , savetodavac Magdalena Todorović
2. 08:30 do 09:00 Razvoj seoskog turizma , savetodavac Tanja Davidović

Poljoprivredni proizvođači biće informisani o uticaj klimatskih promena na zasade pod voćem i i sa razvojem seoskog turizma
Koordinator: Magdalena Todorović

Izvor: PSSS Kuršumlija